Konkubína

Z Herbert's dune

Konkubína - oficiálna družka, avšak s nižším postavením ako manželka. Muž mohol mať aj niekoľko konkubín. Mohla sa za určitých okolností stať i matkou dediča (ak mu otec dedičské práva priznal), zrejme však sama nemala žiaden nárok na majetok ani postavenie svojho partnera.