Rekvizičné právo

Z Herbert's dune

Rekvizičné právo je súčasťou Veľkej Konvencie. Riadili sa ním záležitosti okolo renegátskych rodov.