Renegátsky rod

Z Herbert's dune

Renegátsky rod - rod, ktorý sa postavil sám alebo z donútenia mimo jurisdikciu Impéria. Zbavil sa tak sa všetkých pút a všetkých záväzkov k zákonu Impéria, zároveň bol však tiež postavený mimo zákon. Všetci jeho priaznivci, členovia a príslušníci boli prenasledovaní lovcami pokladov. Pozri tiež osudy rodu Vernio.