Ouintinius Violet Chenoehová

Z Herbert's dune

Ouintinius Violet Chenoehová ( - ), benegesseritská Sestra, žila v období okolo roku 3500 vlády Božského Imperátora Leta II. Informácie získané od nej sa stali súčasťou Welbeckej skrátenej správy. Časti, ktoré z nej na príkaz Leta II. vynechala, sa po smrti objavili v jej písomnostiach presne tak, ako si to želal.
Zomrela na melanžovú neznášanlivosť pri pokuse dosiahnuť status Ctihodnej matky.

V neskorších dobách sa okolo nej vytvoril akýsi kult; jej busta stála v pracovni Matky predstavenej Tarazovej a stala sa akýmsi ochranným symbolom Kapituly.


"Život nemôže nájsť dôvody k tomu, aby sám seba udržoval, nemôže byť zdrojom slušných vzájomných ohľadov, pokiaľ sa každý z nás nerozhodne také vlastnosti do neho vložiť."

Chenoehová, Rozhovory s Letom II. (KD)