Onir Rautha-Rabban

Z Herbert's dune

Onir Rautha-Rabban ( - 10 171), otec Emmi, manželky Abulurda Harkonnena. Starosta Bifrostu v čase jeho zničenia snehovou lavínou. Tučnejší, so širokou hranatou tvárou, sivou bradou a fúzmi.
Po katastrofe v Bifroste poprosil Abulurda o odpustenie odvodu Harkonnenom za príslušný rok.
Bol zavraždený na rozkaz svojho vlastného vnuka Glossu Rabbana ako výstraha zato, že si dovolil žiadať o odpustenie daní.