Nebula

Z Herbert's dune


Cena Nebula (Nebula Award) je každoročně od roku 1965 udělována profesní organizací amerických spisovatelů science fiction SFWA (Science Fiction Writers of America) nejlepší práci v rámci žánrů sci-fi a fantasy vydané v USA v posledních dvou letech. S touto cenou není spojena žádná finanční odměna, je s ní však spojena značná prestiž a její udělení v podstatě znamená zvýšení prodejnosti daného díla. Cena sama má podobu průhledného bloku se zasazenou třpytivou spirální mlhovinou. Často se stává, že vítěz této ceny ve stejném období získá i fanovského Huga.


Historie

První cena za román byla udělena roku 1965 Frankovi Herbertovi za Dunu. V následujících letech byli mezi oceněnými autoři jako: Isaac Asimov, Greg Bear, Orson Scott Card, Samuel R. Delany, Harlan Ellison, William Gibson, Ursula K. LeGuinová, Vonda McIntyrová, Larry Niven, Frederik Pohl, Kim Stanley Robinson, Theodore Sturgeon a v neposlední řadě Connie Willisová.


Kategorie

  • román – literární dílo nad 40 000 slov
  • novela – práce o nejméně 17 500 a nejvíce 40 000 slovech
  • noveleta – má mezi 7 500 a 17 500 slov
  • povídka – krátká práce mající ne více než 7 500 slov
  • Damon Knight Memorial Grand Master Award (velmistr žánru) – uděluje se nepravidelně
  • dramatické představení – v letech 1973, 1974 a 1975
  • nejlepší scénář – od roku 1999


Související články


Externí odkazy a zdroje