Cena Hugo

Z Herbert's dune


Cena Hugo z roku 1985, zdroj: www.thehugoawards.org

Cena Hugo je najvýznamnejším ocenením v oblasti žánru sci-fi a fantasy. Primárne sa zameriava na literárnu tvorbu, no od roku 1958 oceňuje i tvorbu filmovú (Najlepšia dramatická prezentácia). Názov nesie na počesť jedného z prvých vydavateľov sci-fi „pulp“ magazínov Huga Gernsbacha a má podobu podľa značky na kapote Oldsmobilu 88 z 50-tych rokov minulého storočia. Hoci združenie World Science Fiction Society vyhlásilo, že všetky ceny Hugo by mali dodržiavať základný dizajn rakety vytvorený Jackom McKnightom a Benom Jasonom, každý výbor Worldconu si môže zvoliť vlastný dizajn.


cena Hugo a Duna


Zdroje