Manion

Z Herbert's dune


Manion († 201 P.G) - syn Sereny Služobníčky a Xaviera Harkonnena, ktorý sa narodil v zajatí robota Erasma na Zemi, tesne pred vypuknutím Služobníckeho džihádu. Vo vedu 11 mesiacov ho robot Eramus zavraždil vyhodením z balkóna pred zrakmi jeho matky a na záhrade pracujúcich otrokov. Dôvodom bolo, že ho považoval za nežiadúci rozptyľujúci faktor jeho experimentov so Serenou.

Jeho smrť bola iskrou, ktorá zapálila oheň vzbury na planéte Zem a spustila Služobnícky džihád.

Telo mŕtveho dieťaťa uchoval Iblis Ginjo v špeciálnej schránke a priviezol ho pri svojom úteku zo Zeme na Salusa Secundus, kde spočinulo v plasklenej hrobke ako symbol utrpenia miliárd ľudí pod vládou mysliacich strojov. Plasklenená truhla s dieťaťom bola pravdepodobne umiestnená v svätyni v Meste introspekcie a bola prístupná len Serene a niekoľkým najbližším príbuzným a priateľom.

V priebehu Džihádu sa z neho stal svätý symbol s množstvom svätostánkov a sôch po celej Lige vznešených.


Zdroj