Kožušinová veľryba

Z Herbert's dune


Kožušinová veľryba - ich kože boli základným priemyselným a vývozným artiklom Lankiveilu. Veľryby sa tu lovili komerčnými veľrybárskymi loďami - obrovskými samostatnými plávajúcimi továrňami, ktoré križovali celé mesiace moria za polárnym kruhom. Lovili sa však i klasicky, podobne ako kedysi v dávnej minulosti na Terre.

Kožušiny boli najčastejšie zlatej farby, vzácne boli kusy s exotickými leopardími škvrnami, najcennejší boli albíni. Albíni boli od narodenia stádom diskriminovaní, vyháňaní a ponechaní bez podpory. Iba málo sa ich dožilo dospelosti.

Veľryby dokázali stráviť mesiace pod ťažkými plochami ľadu, kde sa živili drobnými kôrovcami, rastlinnými výtrusmi a bohatým planktónom, ktorý k rastu nepotreboval priame slnečné svetlo. Bohatým zdrojom živín pre planktón bola podmorská vulkanická činnosť. Párili sa iba na určitých miestach a ak ich v tejto oblasti a čase niekto lovil, dlhodobo sa tomuto miestu vďaka svojej generačnej pamäti vyhýbali. V roku 10 168 takto Glossu Rabban zničil miesto párenia veľrýb vo fjorde Tula a okolité rybárske dediny sa vyľudnili.