Ikonicrus

Z Herbert's dune

Ikonicrus ( - ) - jeden z mnohých majordómov imperátora Leta II. Žil v období okolo roku 2116 jeho vlády. Bol očitým svedkom upálenia deviatich historikov v tom istom roku na rozkaz Leta II. za "domýšľavé klamstvá". Pozri tiež Welbeckú skrátenú správu.