Huanui

Z Herbert's dune

Huanui alebo destilátor smrti alebo destilátor. Jednalo sa o zariadenie schopné získať vodu z akéhokoľvek materiálu, predovšetkým živočíšneho pôvodu. Takto boli za čias Duny spracovávané i mŕtve telá. Koncom vlády Leta Atreida II. sa z tejto praxe zachovala vlastne už iba pôvodne fremenská vyhrážka: "Pošlem ťa do huanui (destilátora)" v zmysle "Zabijem ťa." Neskoršie pokusy obnoviť v praxi používanie destilátorov na Arrakis v časoch Hladomoru už stroskotali.