Fintilová

Z Herbert's dune

Fintilová ( - ), akolytka Bene Gesseritu, ktorá priviezla na Kapitulu správu od Dortujlovej, že všetky Ctihodné matky boli odvedené neznámo kam. Odradová ju považovala za mimoriadne schopnú (a Dortjulová jej musela absolútne dôverovať, keď ju poslala ako akolytku na takú nebezpečnú misiu), preto krátko po príchode absolvovala melanžovú agóniu a stala sa Ctihodnou matkou.