Zensunnitská múdrosť

Z Herbert's dune


„Hranica života a smrti v púšti je rýchla a ostrá.“

Zensunnitská poézia ohňov z Arrakis (HD:Sd)


„Smädní muži hovoria o vode, nie o ženách.“

Zensunnitská poézia ohňov z Arrakis (HD:Sd)


„Každá ľudská bytosť je stroj času.“

Zensunnitská poézia ohňov (HD:Sd)


„Planéta Duna je dieťaťom červa.“

Z „Legendy o Selimovi Jazdcovi“, Zensunnitská poézia ohňov (HD:Sd)


„Domov môže byť kdekoľvek, pretože je súčasťou tvojho ja.“

Zensunnitské porekadlo (HD:Sd)


„Stoj za svojim bratom, či je v práve alebo nie.“

Zensunnitské príslovie (HD:Sd)


„Budúcnosť, minulosť a prítomnosť sa prepletajú, tá väzba formuje každý okamih v čase.“

Z „Legendy o Selimovi Jazdcovi“, Zensunnitská poézia ohňov (HD:Kvs)


„Vytrvalosť. Viera. Trpezlivosť. Nádej.
To sú kľúčové pojmy našej existencie.“

Zensunnitská modlitba (HD:Kvs)


„Nepočítaj to, o čo si prišiel. Počítaj iba to, čo ešte máš.“

Zensunnitská sútra prvého rádu (HD:Kvs)


„Tam, kde jeden človek vidí dôvod na radosť, druhý len zúfalstvo. Modli sa, aby si bol ten prvý.“

Buddislamská sútra, zensunnitská interpretácia (HD:Kvs)


„Piesok udržuje kožu čistú... a myseľ tiež.“

Zensunnitská poézia ohňov z Arrakis (HD:Kvs)


„Dobré úmysly môžu napáchať rovnakú skazu ako diabolský dobyvateľ. V oboch prípadoch je výsledok rovnaký.“

Zensunnitský žalospev (HD:Kvs)


„Strážte si každý výdych, pretože v sebe nesie teplo a vlhkosť vašeho života.“

Zensunnitská výstraha deťom (HD:Kvs)


„Nechuť k zmene je pre prežitie príznačná. Ale vo svojej extrémnej forme je škodlivá - a samovražedná.“

Zensunnitská kritická poznámka (HD:Kvs)


„Aký to boh nám mohol sľúbiť zem, ako je táto?“

Zensunnitský žalospev (HD:Kvs)


„Človek je iba kamienok , ktorý spadol do jazera. A pokiaľ je človek iba kamienkom, všetko jeho dielo nemôže byť ničím viac.“ (PkD:?)


„Základná otázka: Prečo vôbec existuje život?
Odpoveď: Pre život sám.“

Anonym, pravdepodobne zensunnitského pôvodu (PkD:?)


„Pravda je chameleón.“

Zensunnitský aforizmus (PkD:?)


„Myslenie a metódy, ktorými sa myšlienky vyjadrujú, nevyhnutne vytvárajú systém preniknutý ilúziami.“

zensunnitské učenie (PkD:H)


„Človek, ktorý vytrvalo loví zver tam, kde žiadna nie je, môže bez úspechu čakať večne. Vytrvalosť pri hľadaní nestačí.“

zensunnitská pútnická múdrosť (PkD:H)


„Láska je to najvyššie, o čo sa človek môže snažiť. Je to cit, ktorý zahrnuje celú hĺbku srdca, mysle i duše.“

zensunnitská pútnická múdrosť (PkD:H)


„Muž sa môže biť s najhorším nepriateľom, podniknúť najdlhšiu cestu, prežiť najťažšie zranenia - a napriek tomu byť bezmocný v rukách ženy, ktorú miluje.“

zensunnitská pútnická múdrosť (PkD:H)


„Sloboda je zvláštna vec. Niektorí ľudia sa považujú za väzňov, aj keď je v ich moci robiť všetko čo chcú a ísť kam sa rozhodnú, kdežto iní sú srdcom voľní aj v okovách.“

zensunnitská pútnická múdrosť (PkD:H)


„Nahliadni do svojho vnútra a uvidíš vesmír.“

zensunnitský aforizmus (PkD:H)


„My ako ľudia máme sklon vznášať zbytočné požiadavky na svoj vesmír, klásť nezmyselné otázky. Príliš často sa tak pýtame potom, čo získame skúsenosti v takom vzťahovom rámci, ktorý má iba malý alebo vôbec žiadny vzťah ku kontextu, v ktorom je otázka kladená.“

zensunnitský úsudok (PkD:H)


„Múdry muž formuje sám seba - blázon žije len preto, aby zomrel.“

Zensunnitské prirovnanie (SD)


„Zensunnitský prístup k pôrodu je bezúčelne vyčkávať v stave najvyššieho napätia. Nebojujte s tým, čo sa deje. Bojovať znamená pripravovať neúspech. Nenechajte sa ovládnuť potrebou niečo dosiahnuť. Tak dosiahnete všetko.“

ghola Hayt Chani tesne pred pôrodom (SD)


„Nezbierať, to je najvyššia žatva. Čo môžete zožať, keď nezoberiete predovšetkým samých seba?“ (SD)


„V pôvabnej prírodnej kráse
obsiahnutý je zlatý poklad,

ktorý hlúpi zovú - rozklad.

Jeho krásnou prítomnosťou

nový život prediera sa.

Slza ticho padajúca

ako vlaha duše tu je:

Prinesie zas nové žitie

bolestiplnému bytiu -

prehliadnutie miznúce,

ktoré smrť len dovršuje.“

Pieseň so zensunnitským motívom (DD)


„Mesto hrobiek je na konci cesty, po ktorej idú všetci ľudia. Je to záhrada veľká 1000 krokov na šírku a 1000 na dĺžku. Je tam krásna vstupná chodba 100 a 33 krokov dlhá a 100 krokov široká a celá dláždená mramorom starého Jaipuru. Tam sídli ar-Razzák, ten, kto poskytuje potravu všetkým, ktorí o ňu požiadajú. A v Deň zúčtovania všetci tí, ktorí vstanú a budú hľadať Mesto hrobiek, ho nenájdu. Lebo je písané: To, čo poznáš v jednom svete, nenájdeš v druhom.“

neznámy zensunnitský blahoslavený (DD)


„Jediným aktom predpovedania presnej budúcnosti vniesol Muad´Dib prvok vývoja a rastu do samotnej predzvestnej vízie, ktorej prostredníctvom videl existenciu ľudstva. Tým vniesol neistotu do seba samého. Pretože hľadal absolútnu pravdu usporiadanej predzvesti, posilnil neusporiadanosť a skreslil predpoveď.“

zensunnitský výrok (DD)


„Aby sme dosiahli s´tori, nepotrebujeme pochopenie. S´tori existuje bez slov, dokonca aj bez mena.“

súfí-zensunnitské krédo (KD)


„Existujú problémy, ktoré sa nedajú vyriešiť logickými prostriedkami.“

zensunnitská múdrosť (KD)


„To, čo človek nemôže ovládať, musí prijať.“

zensunnitská múdrosť (KD)


„Keď veríš na zrnká jednotlivostí, popieraš akýkoľvek pohyb - evolučný alebo devolučný. Viera upevňuje zrnitý vesmír a spôsobí, že takýto vesmír pretrváva. Nič sa nesmie zmeniť, pretože potom by tvoj nehybný vesmír zmizol. Ale on sa pohybuje sám, aj keď ty sa nehýbeš. Vyvíja sa okolo teba, až ti nie je prístupný.“

zensunnitské napomenutie (KD)


„Keď si Boh praje, aby si zomrel, vedie tvoje kroky na miesto tvojej smrti.“

pravdepodobne zensunnitské prehlásenie (KD)


„Osoba, ktorá banálne a obyčajné veci osvetlí z iného uhla, môže byť pre nás zdrojom zdesenia. Nechceme meniť naše predstavy. Cítime sa takými požiadavkami ohrození. "Všetko podstatné už vieme!" prehlasujeme. Potom sa ukáže Ten-ktorý-mení a rozmetá naše vžité predstavy.“

súfí-zensunnitský Majster (Ka:D)


„Na jednom špagátiku sa bábka viesť nedá.“

zensunnitský apel (Ka:D)


„Vytiahnite svoje otázky z pôdy a uvidíte ich obnažené, klátiace sa korene. Ďalšie otázky!“

zensúfijský mentat (Ka:D)


„Nakoniec je všetko známe, pretože chceš veriť tomu, že všetko vieš.“

Zensunnitský koan (Ka:D)


„Odpovede sú nebezpečné sprievodkyne svetom. Môžu sa javiť ako zmysluplné a nič nevysvetľovať.“

zensunnitský apel (Ka:D)


„Dvojice protikladov definujú tvoje túžby a tieto túžby sú ti väzením.“

zensunnitský apel (Ka:D)


Zdroje