Zákonník Landsraadu

Z Herbert's dune

"Na čom záleží viac, na forme spravodlivosti, alebo na skutočnom výsledku? Bez ohľadu na to, ako bude súd pitvať dôkazy, základ skutočnej pravdy zostane bez poškvrny. Bohužiaľ pre mnohých obvinených pozná skutočnú pravdu často iba obeť a páchateľ. Všetci ostatní si musia urobiť názor sami."

Zákonník Landsraadu: Kondicily a analýzy (PkD:?)