Wanna Marcusová

Z Herbert's dune

Wanna Marcusová (10 092-10 189?), manželka doktora Wellingtona Yueha. Prezradila mu mnohé zo schopností a vedomostí Bene Gesseritu. To mu napr. umožnilo diagnostikovať vzácne ochorenie baróna Vladimíra Harkonnena.

Bene Gesserit jej zakázal mať deti so svojim manželom. V Predohrách je zmienka, že nemohla mať deti pre v minulosti utrpený úraz. Ich autori tvrdia, že Yueh až neskôr zistil, že úraz nemal vplyv na jej plodnosť a že zrejme jej deti nepovolil.

Zajali ju, mučili a nakoniec zabili Harkonneni, použijúc ju tak na zlomenie Imperiálneho kondicionovania jej manžela, ktorý kvôli nej v roku 10 191 zradil rod Atreidov.