Vodcovské tajomstvá Bene Gesseritu

Z Herbert's dune

"Ľudia chcú vždy niečo viac ako okamžitú radosť alebo ten hlbší pocit zvaný šťastie. To je jedno z tajomstiev, ktorými pôsobíme pri naplňovaní našich plánov. To niečo viac predpokladá umocnené sily u ľudí, ktorí tomu nemôžu dať meno, alebo ktorí (to najčastejšie) ani netušia, že to existuje. Väčšina ľudí na také skryté sily reaguje nevedomky. Preto stačí iba vyvolať do života presne vypočítané "niečo viac", definovať to a dať tomu tvar, a ľudia za tým pôjdu." (KD)