Veritas

Z Herbert's dune

Veritas - horské mesto, ktoré malo charakter pevnosti pod previsom, s početnými skalnými tunelmi a celami, kde rozjímali buddislámski mnísi. Nachádzalo sa na planéte Lankiveil.