Verbálny proces

Z Herbert's dune

Verbálny proces - (polo)oficiálne vyhlásenie zločinu proti Impériu, pravdepodobne súčasť Veľkej Konvencie. Právne: jednanie spadajúce medzi nepresné slovné udanie a formálne obvinenie zo zločinu.