Umma

Z Herbert's dune

Umma - jedno z bratstiev prorokov. Rovnako osobné duchovné osvietenie, mystická duchovná cesta, zjavená hľadajúcemu. Fremenské označenie proroka. V Impériu výraz opovrhnutia označujúci akúkoľvek "divokú" osobu, ktorá sa vyžíva vo fanatických proroctvách.

Medzi zvyky svätých fremenských mudrcov bolo tráviť občas noc v bdení o samote nad púšťou.