Temné stránky

Z Herbert's dune

Temné stránky - idiomatický výraz pre nákazlivé povery, ktorými missionaria protectiva infikuje precitlivelé civilizácie.