Tawsuoková

Z Herbert's dune

Tawsuoková ( - ), benegesseritská Sestra, ktorá žila v období okolo roku 3500 vlády Božského Imperátora Leta II. Informácie získané od nej sa stali súčasťou Welbeckej skrátenej správy.