Syaksová

Z Herbert's dune

Syaksová ( - ), Ctihodná matka, možno i Matka predstavená Bene Gesseritu okolo roku 3500 vlády Božského imperátora Leta II. Jej postrehy a názory na Impérium boli zachytené vo Welbeckej skrátenej správe.