Solár

Z Herbert's dune

Solár - menová jednotka používaná na pôvodných planétach Impéria, oficiálna platobná jednotka Impéria. Jej kúpna sila sa určovala pri štvrťtristoročnom jednaní medzi Gildou, Landsraadom a imperátorom.