Shaddam I.

Z Herbert's dune

Shaddam I. Corrino bol Imperátor, za ktorého vlády bola takmer vyťažená planéta Hagal. Inak o ňom a o jeho vládnutí nie je zatiaľ nič bližšieho známe.