Sestra viazaná Školou mlčanlivosti

Z Herbert's dune

Sestra viazaná Školou Mlčanlivosti - nie je zrejmé, o čo presne išlo. Pravdepodobne sa jednalo o členky Bene Gesseritu poverené poslaním, ktoré im zabraňovalo varovať iné členky, ktorým hrozilo nebezpečenstvo v prípade, že by toto varovanie ohrozilo ich vlastnú misiu. Inak varovanie Sestry pred hrozbou bolo zrejme povinnosťou.