Santayanová

Z Herbert's dune

Santayanová ( - ). Členka Bene Gesseritu. Nie je o nej známe prakticky nič, až na jeden výrok: "Tí, ktorí si nie sú schopní zapamätať minulosť, sú odsúdení k jej opakovaniu." (Ka:D)