Sabit Rekuš

Z Herbert's dune

Sabit Rekuš - zamestnanec Landsraadu (sudca?) v čase pokusu o vraždu Leta Atreida II. Mal na starosti oboznámenie všetkých strán z oficiálnym protestom Bene Gesseritu voči rodu Corrino, ktorý ho obviňoval z tejto vraždy.