Síč Desiatich kmeňov

Z Herbert's dune


Síč Desiatich kmeňov - v južnej polárnej oblasti planéty Arrakis. Slnečnými zrkadlami tu fremeni rozpúšťali večne zmrznutú pôdu. Voda slúžila pre sady a zakrpatené palmy. Pardot Kynes tu bol považovaný prakticky za Boha.