Roella Harkonnenová

Z Herbert's dune


Roella Harkonnenová bola dcéra Xaviera Harkonnena a Okty, ktorá sa narodila tesne pred vypuknutím Služobníckeho džihádu, v roku 201 P.G.


Zdroj