Rod

Z Herbert's dune

Rod - idiomatické označenie vládnuceho klanu na planéte alebo v planetárnej sústave.