Rečnícka sieň Landsraadu

Z Herbert's dune

Rečnícka sieň Lansraadu na sídelnej planéte Impéria Kaitan tvorila najvyšší vrchol v pohorí legislatívnych budov a vládnych kancelárií obklopujúcich elipsovitú Snemovňu. Bola vybudovaná za prispenia všetkých rodov a každý z nich sa snažil predstihnúť nádherou ostatných. Zástupcovia CHOAM pomohli zohnať zdroje a materiály z celého Impéria a iba na výslovný rozkaz imperátora Hassika Corrina III. museli byť obrovské stavebné plány Landsraadu zredukované, aby výsledok nezatienil dokonca i samotný imperiálny palác. Pri vstupe sa prechádzalo pod obrovský koralovým oblúkom. Na vonkajších múroch vialy zástavy veľkorodov. Imperiálny palác a budovy Landsraadu mali spoločné oválne nádvorie, v ktorého strede bola situovaná nádherná fontána - umelecké dielo vysoké 100 metrov. Znázorňovala trblietavý vír hmloviny, ktorý prekypoval planétami a inými vesmírnymi telesami, rozstrekujúcimi navoňané pramienky vody v myriádach farieb. Vo vode sa odrážali lúče reflektorov a vytvárali oblúky dúhy, ktoré sa chveli vo vzduchu.
Denne tu zasadala Rada Landsraadu.