Raquella Berto-Anirulová

Z Herbert's dune

Raquella Berto-Anirulová ( - ), prvá Matka predstavená, v podstate zakladateľka Sesterstva. Založila jeho základňu na Wallachu IX. Jej socha z čierneho kryštálu stojí na námestí Školy Matiek.
Zdá sa, že by mohla byť prvou ženou, ktorá dokázala ovládať chemické procesy svojho tela tak, že dokázala zneškodniť smrteľný jed.


Citáty

„Neznámo nás obklopuje v každej chvíli. Práve v ňom hľadáme poznanie.“

Kázanie proti strachu (PkD:H)