Rafael Corrino - Základy moci

Z Herbert's dune

"Fakty neznamenajú nič, keď im protirečí zdanie. Nepodceňujte moc dojmu nad skutočnosťou." (PkD:H)