Rafael Corrino - Rozpravy o vláde v galaktickom impériu

Z Herbert's dune

"Svet stojí na 4 veciach: učenosti múdrych, spravodlivosti veľkých, modlitbách cnostných a odvahe statočných. Ale to všetko nie je ničím bez vládcu, ktorý sa vyzná v umení vládnuť." (PkD:A)


"Medzi zodpovednosti vodcu patrí aj nutnosť trestať...,ale iba ak to obeť vyžaduje."

XII. vydanie (PkD:A)


"Tajomstvá sú dôležitou súčasťou moci. Skutočne schopný vodca ich šíri preto, aby udržal ľudí na uzde."

XII. vydanie (PkD:H)


"Politickí vodcovia si často neuvedomujú praktické možnosti využitia predstavivosti a neobvyklých nových myšlienok, dokiaľ im ich niekto nepodstrčí pred nos skrvavenými rukami." (PkD:H)


"Príliš mnoho znalostí nikdy nevedie k jednoduchým rozhodnutiam." (PkD:H)


"Existujú prílivy a odlivy vodcovstva. Do vlády každého imperátora sa vlievajú také vlny, stúpajú a klesajú."

XII. vydanie (PkD:C)