Rádža

Z Herbert's dune


Rádža - historické označenie funkcie.