Primero

Z Herbert's dune

Primero - najvyššia vojenská hodnosť v Armade Ligy vznešených (obdobie Služobníckeho džihádu).

Zdroj