Prana

Z Herbert's dune


Prana - prana musculatura; svaly ľudského tela chápané ako jednotky pre vrcholný výcvik. Pozri aj termín bindú. Súčasť výcviku Bene Gesseritu. Počas cvičení upadali cvičenci do hlbokého tranzu, ponorení iba do svojich nervov a svalov.