Pohrebný obrad

Z Herbert's dune

Pohrebný obrad - Bene Gesserit mu neprikladal mu veľký význam, Sestra predsa žila ďalej v Zdedených spomienkach. Telo sa pochovávalo v sadoch zvisle do jamy a nad hrob sa zasadil strom.