Plastkameň

Z Herbert's dune

Plastkameň - materiál na báze stravídia, ktorý mal vonkajší vzhľad kameňa, ale bol pevnejší a pri výrobe sa dal podstatne ľahšie spracovávať do požadovaných tvarov. Akonáhle sa stabilizoval, pôvodnú plasticitu už nikdy nenadobudol.

Bol známy už v období pred vypuknutím Služobníckeho džihádu.

Zdroj