Pardot Kynes - práce o Salusa Secundus

Z Herbert's dune

"Sme generalisti. Okolo planetárnych problémov sa nedajú viesť žiadne jasné hranice. Planetológia je veda pokusu a omylu."

Pojednanie o obnove životného prostredia na Saluse Secundus po tamojšom holocauste (PkD:?)


"Vojna ako najväčšia ekologická katastrofa akejkoľvek doby je iba odrazom všeobecnejšieho stavu ľudských záležitostí, v ktorom nachádza svoju existenciu kolektívny organizmus nazývaný "ľudstvo"."

Úvahy o katastrofe na Saluse Secundus (PkD:H)