Pardot Kynes - práce o Bela Tegeuse

Z Herbert's dune

"Najdôležitejšou úlohou ekológie je porozumieť následkom." (D)

Ekológia planéty Bela Tegeuse - správa pre Impérium


"Planetológ má pri svojej činnosti prístup k mnohým zdrojom, informáciám a projekciám. Jeho najdôležitejšími nástrojmi sú však ľudia. Iba tým, že bude medzi samotnými ľuďmi šíriť ekologickú gramotnosť, môže zachrániť celú planétu."

Kauza Bela Tegeuse (PkD:?)