Omília Harkonnenová

Z Herbert's dune


Omília Harkonnenová bola druhá dcéra Xaviera Harkonnena a Okty, ktorá sa narodila v období Služobníckeho džihádu, v roku 199 P.G. V roku 175 P.G. sa jej narodila dcéra.


Zdroj