Oficiálna encyklopédia veľkorodov

Z Herbert's dune

"História vykreslila Abulurda Rabbana - Harkonnena vo veľmi nepriaznivom svetle. Podľa meradiel jeho mladšieho nevlastného brata, baróna Vladimíra, a jeho vlastných synov, Glossu Rabbana a Feyd-Rauthu Rabbana, bol Abulurd skutočne úplne iný. Musíme ale posudzovať časté popisy jeho slabosti, neschopnosti a ľahkomyseľných rozhodnutí v svetle následného pádu rodu Harkonnenov. A keď bol Abulurd poslaný do vyhnanstva na Lankiveil a zbavený akejkoľvek skutočnej moci, dosiahol víťazstvo nevídané v celej jeho širokej rodine; naučil sa byť spokojný so svojim životom."

Oficiálna encyklopédia veľkorodov, vydávaná Landsraadom (PkD:?)