Naíb Ismael - Zensunnitský nárek

Z Herbert's dune

„Musíme nové informácie včleniť do rovnováhy a prispôsobiť im svoje chovanie. K ľudským vlastnostiam patrí prežiť vďaka inteligencii - ako jedinci aj ako druh.“ (HD:Sd)


Zdroj