Miestokráľ

Z Herbert's dune

Miestokráľ - najvyšší predstaviteľ Ligy vznešených.

Zdroj