Max von Sydow

Z Herbert's dune


Liet Kynes - Max von Sydow vo filme D.Lyncha Duna (1984).

Max von Sydow (10.4.1929, Lund) stvárnil vo filme Duna (1984) režiséra Davida Lyncha postavu doktora Kynesa.