Manuály Bene Gesseritu

Z Herbert's dune

"Všetky dôkazy nevyhnutne vedú k predpokladom, pre ktoré žiaden dôkaz neexistuje. Všetky veci sú známe preto, že v ne chceme veriť." (DD)


"Vlády, pokiaľ trvajú dlho, majú vždy stále silnejší sklon smerovať k aristokratickým formám. Nie je známa žiadna vláda v histórií, ktorá by sa tomu vyhla. A ako sa vyvíja aristokracia, majú vlády tendenciu stále viac a viac jednať výlučne v záujme vládnucej triedy - či už je tou triedou dedičný kráľovský rod, oligarchovia finančných ríš alebo pevne usadená byrokracia."

Politika ako opakujúci sa faktor (DD)