Lumina

Z Herbert's dune

Lumina - tiež iluminačná guľa. Vznášajúce sa suspenzorové osvetľovacie teleso, ktoré si samo dodávalo energiu (spravidla z organických batérií). Jeho pohyb a poloha sa dala ovládať. Žlté svetlo, ale i modré - farba sa dala naladiť.

Objaviteľom tejto aplikácie suspenzorového poľa bola Norma Cenva. Lumina v krátkom čase nahradila svojho predchodcu - luminor.


Zdroj