Litánia proti láske

Z Herbert's dune

„Láska oslabuje. Je nebezpečná, pretože zastiera rozum a odvracia nás od našich povinností. Je to úchylka, hanba, neodpustiteľné zblúdenie. Nesmieme milovať.“ (PkD:H)