Lekcie Sesterstva

Z Herbert's dune

„Veľká populácia držaná na uzde malou, ale mocnou silou, to je v našom vesmíre bežná situácia. A poznáme aj podmienky, za ktorých sa táto populácia môže obrátiť proti svojim vládcom:
1. Keď nájdu vodcu. To je najprchavejšia hrozba mocným; musia si zachovať kontrolu nad vodcami.

2. Keď populácia rozpozná svoje putá. Udržujte obyvateľov slepých a nepochybujúcich.

3. Keď populácia vidí možnosť uniknúť z pút. Nikdy nesmú veriť, že je taký únik možný! Ľudí je treba naučiť, že odpor je vždy potrestaný a pomoc vládcovi vždy odmenená. Imperiálne sily musia byť náhodne premiestňované. Totožnosť najdôležitejších pomocníkov imperiálnej moci musí byť utajená. Každá akcia, ktorú predíde možnému odporu, musí byť presne načasovaná, aby opozíciu vyviedla z rovnováhy.“
(DD)


„Vyhraď si postoj pátravej nedôvery k čomukoľvek, čo sa tvári ako logika." (DD)


"Pri otvorenom posudzovaní sa neunáhľuj. Skrytý úsudok býva často pádnejší. Môže privodiť reakcie, ktorých účinky sa prejavia až vtedy, keď už je neskoro na ich odvrátenie."

rada pre postulantky Bene Gesseritu (Ka:D)